Blogi

IT arengu lootused ja reaalsus

2021-09-24

Eesti infoühiskonna arengukava 2020 tõi välja mitmed visioonipunktid. Osad neist realiseerustid rohkem, osad vähem. Siin on minu arvates kõige rohkem ja vähem realiseerunud punktid.

Kõige rohkem realiseerunud

Töökohad on kõigis asutustes ja ettevõtetes võrgustunud, mis on muutnud töö tegemise paindlikuks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tegutsedes. See võimaldab muu hulgas rohkem kaugtööd ja osaajaga tööd – nii on saanud tööturule tulla ka töötegijad, kes on seni pidanud jääma eemale. Ettevõtete jaoks tähendab see võimalust tööjõudu jagada ja inimressurssi paindlikumalt juhtida.

See punkt on realiseerunud ainult tänu viimase kahel aastal toimunud viirusepuhangule. Ilma vajaduseta oma töötajatel kodus töötada, ei usu ma, et enamus tööandjaid oleks sellsist töövormi kasutanud, aga nüüd kui nad on seda viimased aastad kasutatud siis jääb see võimalus ilmselt ka püsima kui alternatiiv kontoris töötamisele.

Eestisse tullakse uudseid IKT-lahendusi tegema ja katsetama kogu maailmast. Siin loovad uusi tervishoiu, tööstuse, energeetika, hariduse jt lahendusi uued rahvusvahelised arenduskeskused, välismaised kasvuettevõtted ja teadurid.

Erinevalt eelmisele punktile on see punkt jõustunud naturaalselt tänu eesti attraktiivsusele uute firmade suhtes. Eestis on kasvanud palju selliseid firmasid mis kasutavad IT-lahendusi täielikult et kastsetada ja leida uusi viise asju teha.

Kõige vähem realiseerunud

Haridus on muudetud IKT võimaluste mitmekesise kasutamise najal personaliseerituks ja paindlikuks, sealhulgas ümber- ja täiendõpe. Käib agar teadmiste ja oskuste omandamine kiirelt ja pidevalt kogu elu jooksul.

Haridus on tänapaeval arenenud vägagi vähe. Loomulikult on tänapäaeval koolid IT lahendusi kasutama hakkanud, aga kogu õppimise protsess on ikkagi üldjoones samasugune kui kümme aastat tagasi. Õppimine on läinud tänu järelvaatamise võimalusele natuke paindlikumaks, aga IT lai levimine ei ole muutunud haridust personaliseeritumaks, vaid on ainult täjendanud olemasolevat õppeprogrammi.